Η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Περισσότερα

Όροι & Προυποθέσεις Διαγωνισμού Instagram

Όροι & προϋποθέσεις Instagram Διαγωνισμού - Social Media  Γάντι της Outdoorchef

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Η εταιρία με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗ ΟΕ» (καλούμενη εφεξής  «ilovebbq»), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην Βασ. Όλγας  αρ. 202, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σε συνεργασία με την Outdoorchef,  με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυό Instagram. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://instagram.com/ilovebbq.gr
 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 16/06/2020 και ώρα 17:00 μ.μ. ως και την 22/06/2020 και ώρα 15:00μ.μ.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας του ilovebbq.gr, και της Outdoorchef.gr καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 • Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 • Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

  Στον Instagram λογαριασμό του ilovebbq.gr , θα αναρτηθεί post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει (α)να κάνει like στο συγκεκριμένο post.(b) να έχει κάνει follow το ilovebbq.gr και  στο outdoorchef.gr (β)να κάνει tag στο συγκεκριμένο post σε δυο (2) άτομα .
 • Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετά στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 • Το δώρο του διαγωνισμού είναι (1) γάντι σιλικόνης Bbq, της Outdoorchef, σε έναν (1) νικητή
 • Ο νικητής θα ανακηρυχθεί μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων σε τυχαία επιλογή και ημερομηνία μέχρι τις 22/06/2020 και θα ανακοινωθεί ως σχόλιο στο post του διαγωνισμού
 • Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω Instagram με απευθείας μήνυμα  Αν ο  νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (2) ημερών μετά την κλήρωση, το ilovebbq.gr, θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα.. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση κατοικίας.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.
 • Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το ilovebbq.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Περαιτέρω, το ilovebbq.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. To ilovebbq.gr απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό
 • To ilovebbq.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
 • Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το ilovebbq.gr  να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία ilovebbq.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.